Hello, I'm Fred Diepeveen

Blog


Je onkosten lopen op, je inkomsten niet.

Update 01/01/2023: STAP is closed. New programs will be published on this site.

Gas, stroom, boodschappen, ziektekosten, alles wordt duurder. Kan je dat nog betalen? Gaat je salaris niet (genoeg) omhoog? Zie als ZZP-er geen verbetering?
Dan kan het helpen om wat meer opleiding te doen. Als je nog niet weet wat en waar dan kan een ontwikkeladvies je helpen.
De overheidsregeling STAP biedt GRATIS hulp. Het ontwikkeladvies is gratis voor mensen met maximaal een afgeronde opleiding op het niveau van mbo-2. Voor iedereen tussen 18 en en de pensioenleefdtijd.
Er zijn nog voldoende plaatsten beschikbaar in de regeling maar dat kan snel veranderen.
Gun je zelf een ontwikkeladvies bij een NOLOC gecertificeerde loopbaan coach.
Interesse? Meld je aan op fred.diepeveen@me.com ondervermelding van STAP en je voor- en achternaam, geboortedatum en je mobiele nummer.
Ook voor vragen ben je aan het goede adres.

English

Gas, electricity, groceries, medical expenses, everything is getting more expensive. Can you still afford that? Is your salary not going up (enough)? Do you see no improvement as a freelancer?

Then it may help to do some more training. If you don't know what and where yet, development advice can help you.

The STAP government scheme offers FREE help. The development advice is free for people with a completed education at the level of MBO-2. For everyone between 18 and retirement age.
There are still plenty of places available in the scheme, but that can change quickly.

Give yourself development advice from a NOLOC certified career coach.

Interested? Sign up at fred.diepeveen@me.com stating STAP and your first and last name, date of birth and your mobile number.

You are also at the right place for questions.